SORTEIG: Bases legals de participació del sorteig

Africanlanders organitza un sorteig a través d’Instagram per tal de celebrar la festivitat de Sant Jordi dins el seu projecte de recórrer durant un any alguns països del continent africà i fer-lo més proper a la gent. Aquest sorteig es realitza a través de les xarxes socials (Instagram). La finalitat del sorteig és donar a conèixer la literatura africana a aquells seguidors de les xarxes d’Africanlanders i altres.

1.-DATA D’INICI i DATA DE FINALITZACIÓ 

El sorteig es realitzarà el dia 11 d’abril i finalitzarà el 23 d’abril a les 23:59h. Africanlanders podrà ampliar la data de finalització del sorteig per uns dies més en cas que ho consideri oportú. 

2.-REQUISITS DE PARTICIPACIÓ i MECÀNICA

Els requisits de participació seran els següents:

 • Només podran participar aquells participants que tinguin una compte a Instagram. 

 • Els participants hauran de seguir el compte d’Instagram d’Africanlanders almenys durant tots els dies en què es durarà a terme el sorteig.

 • Els participants hauran de posar un “M’agrada” al post del sorteig de la compte d’Instagram d’Africanlanders.

 • Els participants hauran de comentar la publicació del post del sorteig a l’Instagram d’Africanlanders etiquetant, com a mínim, a 1 amic a qui li regalarien alguns dels llibres que es sortegen. Els participants podran etiquetar a tants amics com vulguin, sense límit. Quantes més vegades etiquetin, més opcions tindran d’emportar-se el sorteig.  

 • De forma opcional (no serà necessari per participar en el sorteig), els participants podran compartir un story amb el post del sorteig etiquetant a Africanlanders (@africanlanders) per tal de fer difusió de l’activitat.   

3. PREMIS, CONDICIONS i ENVIAMENT

S’escolliran dos guanyadors/es a través d’una aplicació online que de forma aleatòria triarà els dos participants d’entre tots aquells que compleixin tots els requisits. El premi no podrà tocar a la mateix usuari d’Instagram per duplicat. Els dos guanyadors/es seran anunciats a través de les xarxes socials d’Africanlanders, juntament amb el comprovant de la realització del sorteig a través de l’aplicació escollida. 

El premi consistirà en escollir un dels llibres que citem a continuació. Per tant, cada guanyador tindrà un llibre que ell/a mateix haurà de triar. Haurà d’escollir entre aquests nou llibres:

 • Coconut de Kopano Matlwa (Sud-Àfrica) – Editorial Sembra Llibres (en català)

 • Aigua dolça de Akwaeke Emezi (Nigèria) – Editorial Periscopi (en català)

 • Hijos del Ancho Mundo de Abraham Verghese (Etiòpia) – Editorial Salamandra (en castellà)

 • Algo alrededor de tu cuello de Chimamanda Ngozi Adichie (Nigèria) – Editorial Literatura Random House (en castellà)

 • Tranvía 83 de Fiston Mwanza Mujila (Congo) – Editorial Pepitas de Calabaza (en castellà)

 • Terra sonàmbula de Mia Couto (Moçambic) – Editorial Periscopi (en català)

 • Tornar a casa de Yaa Gyasi (Ghana) – Editorial Salamandra (en català)

 • El pan a secas de Mohamed Chukri (Marroc) – Editorial Cabaret Voltaire (en castellà)

 • El blau entre nosaltres de Ayesha Harruna Attah (Ghana) – Editorial Sembra Llibres (en català)

El premi del sorteig no pot ser intercanviat per qualsevol altre objecte. Africanlanders contactarà amb els guanyadors/es a través del compte seu d’Instagram. En cas que no contestin durant els següents 7 dies des del primer missatge, es procedirà a escollir un altre guanyador/a i el primer haurà perdut el seu dret a emportar-se el sorteig.  

Només es faran enviaments a territori espanyol i català de la península. Si algun guanyador/a del sorteig demana enviament a fora de península, quedarà exclòs i s’escollirà un altre premiat/da. S’enviarà el producte a la direcció que facilitin els guanyadors/es a través d’una empresa de missatgeria. Africanlanders es compromet a enviar el número de seguiment de l’enviament als guanyadors/es per tal d’assegurar que tot arriba bé.  

Africanlanders no es fa responsable si algun dels productes arriben en mal estat per culpa del transportista o per qualsevol altra causa. 

4.- COL·LABORADORS

Per tal de dur a terme el sorteig, Africanlanders ha comptat amb el suport i col·laboració de Llibreria Geli, que s’ha compormès per escrit a oferir un dels premis del primer guanyador; i també de les editorials Sembra Llibres i Cabaret Voltaire, que s’han compromès per escrit a oferir un dels seus llibres en cas que el guanyador l’esculli. Si el segon guanyador no escull cap llibre dels d’aquesta editorial, Africanlanders comprarà el llibre i l’enviarà. Els col·laboradors no hauran de pagar cap cost econòmic en concepte d’enviament perquè serà Africanlanders qui es farà càrrec de la gestió.

La mera col·laboració es realitza sense cap compromís econòmic per cap de totes les parts. Africanlanders no rep cap pagament per tal de fer difusió dels col·laboradors del sorteig. Tot es realitza de forma voluntària per tal d’incentivar la lectura i la literatura africana durant una jornada tan reivindicativa com és Sant Jordi.

5.- DESQUALIFICACIONS i PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del sorteig perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest sorteig.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS i OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants al sorteig, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació al present sorteig, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels Participants a les publicacions no podran vulnerar sota cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. Si algun participant vulnera algun d’aquests drets, quedarà automàticament exclòs del sorteig.

7.-PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Amb conformitat a lo establert al Reglament General de Protecció de Dades, Africanlanders declara que no utilitzarà cap de les dades personals dels participants, més enllà d’utilitzar-les a l’hora de realitzar el sorteig aleatòria i d’anunciar el guanyador/a.

8.- CANVIS i ACCEPTACIÓ

Africanlanders es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases, en la mesura que no perjudiqui o menystingui els drets dels Participants al sorteig.

El sol fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual se’n desenvolupa.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei d’Espanya. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de Girona.

Aquestes bases legals estan redactades en català que serà l’idioma predominant en cas de qualsevol controvèrsia que es pugui plantejar en relació a la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases.